دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع

عضویت در کانال تلگرامی
کمیته علمی و داوران

کمیته علمی:
 دکتر عبدالمحمد مهدوی/ رئیس دبیرخانه بین المللی کنفرانس

دکتر حسین رحیمی کلور عضو هیئت علمی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد باشکوه اجیرلو عضو هیئت علمی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
احمد حافظی مدرس دانشگاه جامع علمی کابردی

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد


 دکتر احمد نظری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر علی رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر  ابوالقاسم پیاده کوهسار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر محمدرضا عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر مهدی اسکندری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر حسین قربانیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر مریم شهری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر غلامرضا عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر عسل عظیمیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر علی محمد رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
 دکتر لیدا بیرانوند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تيم اجرايي:

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي و رئیس فناوری اطلاعات
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مریم قادری احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي

 کمیته داوران:

 
 
 
 
 

 


همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم انسانی، پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران، همايش، مديريت، مهدوي، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، پذیرش مقاله، اپلای، ئانشگاه علامه، الزهرا، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر