دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع

عضویت در کانال تلگرامی
تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند تا اتصال خطوط تلفن ثابت؛ برای برقراری ارتباط با دبیرخانه کنفرانس از خطوط همراه 09924232816، 09054835293 و 09017242753 استفاده بفرمایید.

 


دوشنبه 07 آذر 1401 (2 ماه قبل)
همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم انسانی، پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران، همايش، مديريت، مهدوي، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، پذیرش مقاله، اپلای، ئانشگاه علامه، الزهرا، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر