دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع

عضویت در کانال تلگرامی
لینک برگزاری کنفرانس
لینک برگزاری کنفرانس

پنجمین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی روز جمعه 11 آذرماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.


https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf11azar
نام کاربری  abc
رمز عبور 12345678


پنج شنبه 10 آذر 1401 (1 سال قبل )
همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم انسانی، پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران، همايش، مديريت، مهدوي، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، پذیرش مقاله، اپلای، ئانشگاه علامه، الزهرا، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر